Kraków, 9-10 maja 2019 r.

RODO – od analizy modelu do stosowania prawa

ogólnopolska konferencja naukowa

W dniach 9-10 maja w Krakowie odbędzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa". Konferencja jest organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Celem Konferencji jest refleksja nad teoretycznymi, a w szczególności praktycznymi aspektami stosowania RODO. Temat spotkania jest niezwykle aktualny, bowiem problemy związane ze stosowaniem tego aktu dotyczą praktyki działalności podmiotów gospodarczych jak i funkcjonowania osób fizycznych na wielu płaszczyznach, zaś mimo rocznego już okresu obowiązywania RODO w Polsce wątpliwości, jak Rozporządzenie powinno być stosowane, nie ubywa.

czytaj dalej...

Organizatorzy:
Image
Image
Patronat honorowy:
Image

Koordynator merytoryczny konferencji - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Program


czwartek, 9 maja

Rejestracja uczestników

Oficjalne otwarcie konferencji

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk IOD - doradca, kontroler czy nadzorca? Charakter odpowiedzialności IOD

prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka Czy odwołanie IODO podlega kontroli sądowo administracyjnej?

mec. Paweł Korus IOD a zatrudnienie pracownicze – dualizm więzi i odpowiedzialności

dr Michał Krok Etyka sytuacyjna Inspektora Ochrony Danych - radcy prawnego lub adwokata

Piotr Drobek Certyfikacja w świetle RODO a mechanizmy potwierdzania kwalifikacji IOD

Dyskusja

Przerwa kawowa

mec. Magdalena Czaplińska Dokumentowanie działań IOD w świetle zasady rozliczności

Maciej Byczkowski Doświadczenia w wykonywaniu funkcji IOD z perspektywy roku stosowania RODO

Maciej Kołodziej Czy IOD ma wpływ na cyberbezpieczeństwo organizacji?

Jarosław Feliński Wymagania stawiane IOD w kontekście zapisów RODO – „kwalifikacje zawodowe” a praktyka realizacji zadań ustawowych w okresie ostatnich miesięcy

Dyskusja

piątek, 10 maja

Na przedpolu RODO (referaty)

prof. dr hab. Sławomir Dudzik Reguły wykładni aktów prawa unijnego w kontekście niespójnych wersji językowych

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk Horyzontalne stosowanie praw człowieka a ochrona danych osobowych poza RODO

dr hab. Mariusz Krzysztofek Granice przetwarzania danych osobowych w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze

dr Paweł Litwiński Czym są dane osobowe raz jeszcze – analiza krytyczna judykatury

dr Michał Araszkiewicz, mec. Roman Bieda Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych

Dyskusja

Przerwa kawowa

Podstawowe pojęcia RODO wybrane aspekty (referaty)

dr hab. Paweł Fajgielski Ochrona praw podmiotów danych a stopień szczegółowości obowiązku informacyjnego

dr Marlena Sakowska-Baryła Administrator w sektorze publicznym

dr Krzysztof Wygoda Administrator a odbiorca. Zakres pojęć - relacja bytów

dr Dominik Lubasz Charakter prawny „polecenia” oraz „upoważnienia” na gruncie art. 29 RODO – status osoby „zatrudnionej niepracowniczo”

dr Arwid Mednis „Risk based approach”

Dyskusja

Przerwa obiadowa

RODO – model instytucji a prawo w działaniu (referaty)

dr Dominika Dörre-Kolasa Efektywność czy iluzoryczność ochrony praw podmiotu kontrolowanego z perspektywy zgodności z konstytucją ustawy o ochronie danych osobowych

Witold Chomiczewski Przejrzystość i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w reklamie internetowej

dr Jacek Błachut Incydent naruszenia ochrony danych osobowych

Dyskusja

O pojęciu administratora w sektorze prywatnym (wystąpienie)

dr Maciej Kawecki Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi
w Ministerstwie Cyfryzacji

Dyskusja

Zamknięcie konferencji

Opłaty

Udział w Konferencji jest odpłatny.
Ze względu na okresy świąteczne wpłat można dokonywać do 28 kwietnia 2019 r. włącznie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc rejestracja uczestników została zakończona. Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie!

Za uczestnictwo w Konferencji uczestnicy mają możliwość uzyskania punktów szkoleniowych przyznawanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

do 12 kwietnia 2019 r.

350
  Opłata obejmuje:
 • udział w wykładach,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy na kawę,
 • obiad w drugim dniu Konferencji.

od 13 kwietnia 2019 r.

450
  Opłata obejmuje:
 • udział w wykładach,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy na kawę,
 • obiad w drugim dniu Konferencji.


Wszystkie wykłady mają charakter niekomercyjny, zaś prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Konferencji.

Miejsce konferencji

Pałac Larischa, ul. Bracka 12, Kraków


Wyświetl większą mapę

Kontakt

Na wszystkie pytania związane z konferencją odpowiedzi udzieli organizator. Pisz na adres konferencja@rodo2019.edu.pl.

W przypadku pytań dotyczących systemu rejestracji i płatności prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Konferencji UJ: konferencje@uj.edu.pl.